De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig.

Ten eerste: Voor een vrijwillige bijdrage kwalitatief goede kleding aanbieden en de mogelijkheid om een boek/speelgoed te lenen of te ruilen.

Ten tweede: Het vergroten van de sociale cohesie door mensen de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten in de kledingbus. Dit doen we door een vrijwillige bijdrage te vragen voor de kleding waardoor iedereen, dus niet alleen mensen met een laag inkomen, kleding kunnen ontvangen/brengen. En door de mogelijkheid te bieden boeken en speelgoed in te brengen en mee te nemen.

De koffietafel zal een prominente plek krijgen in de mobiele kledingbus.

Ten derde: Er is plaats voor diverse vrijwilligers. Tevens willen we een plek bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier heeft men in de kledingbank inmiddels veel ervaring mee opgedaan.

Ventura Systems (AID) heeft voor dit doel een stadsbus aangeschaft en zal deze op termijn overgedragen aan de Stichting Kledingbus Sudwest-Friesland.

In januari zijn we gestart met het strippen van de bus. Omdat er op dat moment voldoende financiële middelen waren hebben 3 vrijwilligers de bus verbouwd tot de kledingbus. 

Sinds 3 juli rijdt de kledingbus door de 16 dorpen en wijken van de gemeente Sudwest Fryslân.

Gelukkig hebben we al enkele vrijwilligers. Mocht u belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk? Onder het kopje vrijwilligers vind u meer informatie.

20160807_203916foto's