Op 22 september 2016 zijn er 3 bestuursleden naar de notaris geweest om de statuten voor Stichting Kledingbus Sudwest-Fryslan op te stellen.

De organisatie bestond vanaf dat moment uit:

Initiatief nemer en Vrijwilligerscoördinator

Kees van Kordelaar

52 jaar oud, getrouwd en vader van twee zonen.

Na ruim 10 jaar in Sneek te hebben gewoond zijn we als gezin in november 2016 naar Witmarsum verhuisd. Hier wonen we met veel plezier en genieten van de weidse ruimte en het dorpsleven.

Vanaf 2012 ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker voor Solidair Friesland in Súdwest-Fryslân. Vanuit deze functie kom ik veel in aanraking met mensen die het minder getroffen hebben in het leven. Voor hen probeer ik wat te betekenen en heb ik, samen met heel veel vrijwilligers, de afgelopen jaren een aantal diaconale projecten opgezet zoals een kledingbank, een ontmoetingscentrum en een repaircafe.

En dan nu het project Kledingbus SWF. Een initiatief waarmee we naar de mensen toe willen gaan. Kwalitatief goede kleding beschikbaar voor iedereen en tegelijkertijd een plek zijn waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en een goed gesprek.

Een prachtig initiatief waarvan ik hoop dat een bijdrage kan leveren aan het welzijn en de betrokkenheid van mensen in de dorpen en wijken die de kledingbus zal aandoen.

foto Kees

Voorzitter

Hans Haarsma

Mijn werkzame leven ben ik actief geweest in verschillende functies in de zorgsector.
Nu ben ik actief als vrijwilliger bij slachtofferhulp en bij de kledingbus.
Een prachtig, praktisch project.
Kleding aanbieden in de regio, hiermee contacten tussen mensen tot stand brengen en dit met elkaar doen.
hanskledingbus

Secretaris

Geertje van der Meer

Ik ben kerkelijk of pastoraal werker en ben geïnteresseerd in diaconale projecten. De kledingbus is een uniek project omdat het een initiatief is van de parochie dat wordt gedragen door vele mensen en bedrijven uit Súdwest Fryslân. Uit nieuwsgierigheid hoe dat haar vorm krijgt, zit ik in het bestuur.

geertje

Penningmeester

Tryntsje van der Galiën

Ben inmiddels 25 jaar werkzaam bij Stichting Philadelphia. Een landelijke organisatie die wonen en dagbesteding aanbied aan mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren doe ik dit bij het cluster werk en begeleiding. Samen met Kees van Kordelaar heb ik o.a. samen koken en samen eten in wijkcentrum de Eekmolen opgezet. Kees vroeg mij toen of ik samen met nog een paar mensen in het Stichtingsbestuur van de kledingbus zou willen zitten. In juni zijn we begonnen met de eerste kennismaking en in september was de Stichting een feit.

Tryntsje1

Verder zijn er diverse vrijwilligers die de praktische zaken uitvoeren. Hiermee zijn we dan ook heel blij.