De kleding-lijn die verbindt

N

Bolsward

N

Makkum

N

Oudega

N

Pingjum

N

Sneek

N

Wommels

N

Workum

N

IJlst

N

Bolsward

N

Makkum

N

Oudega

N

Pingjum

N

Sneek

N

Wommels

N

Workum

N

IJlst

N

Bolsward

N

Makkum

N

Oudega

N

Pingjum

N

Sneek

N

Wommels

N

Workum

N

IJlst

Onze doelstelling

Sinds juli 2017 zijn wij met de kledingbus actief in Súdwest Fryslân. De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig:

Onze doelstelling

Sinds juli 2017 zijn wij met de kledingbus actief in Súdwest Fryslân. De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig:

Ten eerste...

…willen wij een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en gemeenschapszin in de wijken en plaatsen waar we komen. Mensen die kleding brengen of halen en kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus, ontmoetten.

Ten tweede...

…bieden wij gratis kwalitatief goede kleding aan. Speelgoed en meubilair kunnen worden gebracht bij de Inboedelbank Bolsward. Daarnaast nemen we nog bruikbare kleding in die niet meer gedragen wordt.

Ten derde...

…is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat werkervaring en –structuur willen opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek.

Er is plaats voor diverse vrijwilligers; gastvrouwen en –heren die helpen met kleding, een praatje maken met de klanten en de koffie of thee verzorgen. Daarnaast zijn er chauffeurs nodig om de bus naar al onze standplaatsen te brengen. Ook de chauffeurs hebben een belangrijke sociale rol.

De kledingbus is een initiatief van de PCI (Parochiale Caritas Instelling) van ‘De Zalige Titus Brandsmaparochie’, van Bolsward, Workum, Makkum en Witmarsum en van Ventura Aid van Ventura Systems BV in Bolsward.

Doneren

Donaties

Zonder donaties en sponsoring kan de kledingbus niet bestaan. We verdienen niet aan de kleding en de koffie. Mensen mogen een vrijwillige bijdrage in een collectebus doen. Deze vrijwillige bijdragen dekken niet de kosten voor: brandstof, verzekeringen, eigen risico bij schade, reparaties en horecabenodigdheden. Hiervoor is tien- tot vijftienduizend euro extra nodig.

Er zijn gelukkig al particulieren en bedrijven die ons steunen. U kunt dit ook doen.

Dit kan op verschillende manieren.

  • Steun ons eenmalig
  • Wordt donateur
  • Kom in actie voor de kledingbus (vul hiervoor het contactformulier in, zodat we contact met u kunnen opnemen).

Mocht u ons financieel willen steunen dan kan dit t.n.v.:

Stichting Kledingbus Súdwest Fryslân, IBAN-nummer: NL97 RABO 03 1313 2933

Het geld dat u doneert zal ten goede komen aan de onkosten die er gemaakt worden om de bus te laten rijden. Omdat de stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn uw giften (aantoonbaar via bijv. de bank) aftrekbaar bij de Aangifte Inkomstenbelasting.

Doneren

Medewerkers

Wilt u zich inzetten voor de kledingbus als vrijwilliger of als (extra) chauffeur? Neem dan contact op. We kunnen altijd in alle gelederen versterking gebruiken.

Vrijwilligers

Ongeveer 25 vrijwilligers houden de kledingbus dagelijks gaande. De gastvrouwen (er zijn nog geen –heren) werken om beurten een dagdeel of een dag in de week op de bus. Ze zorgen dat de kledingvoorraad op peil blijft. Ze letten er op dat het kledingaanbod van dames-, heren- en kinderkleding evenwichtig in de bus aanwezig is. Ze zorgen ervoor dat het netjes hangt en ze zorgen voor koffie, thee, koek en gezelligheid.

Ongeveer zeven chauffeurs rijden ieder één of twee dagen per week op de bus. Daarnaast zijn er drie tot vier mannen beschikbaar voor klussen en schoonmaken.

Bestuur

De PR en de financiën en het vrijwilligersbeleid vallen onder de verantwoordelijkheid van een klein stichtingsbestuur (zie hieronder). De diaconaal werker van de Zalige Titus Brandsma parochie, Kees van Kordelaar, coördineerde het project en was adviseur van het bestuur. Het kernbestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester. Twee vrijwilligers coördineren de dagelijkse zaken rondom gastvrouwen en chauffeurs.

Binnen Stichting Kledingbus SWF is geen sprake van een beloning beleid dan wel van een salaris. Alle medewerkers die bij de Stichting zijn betrokken doen dit op vrijwillige basis.

Jan Akkersmit

Jan Akkersmit

Voorzitter

Mijn naam is Jan Ankersmit. Sinds ruim een jaar ben ik lid van het bestuur van de Kledingbus. Na het vertrek van Hans Haarsma ben ik voorzitter geworden.

Ik bewonder het initiatief dat genomen is om met deze Kledingbus hulp te bieden aan mensen die minder draagkrachtig zijn en op deze wijze toch aan kleding kunnen komen die zij nodig hebben. Als bestuur dragen wij er zorg voor, dat de Kledingbus kan blijven rijden. Naast alle vrijwilligers die hieraan hun medewerking geven moet er ook geld komen om de bus rijdend te houden. Daarvoor ontvangen we jaarlijkse bijdrage van fondsen. Dit is niet voldoende, daarom moeten we ook bijdragen van andere instanties zien binnen te halen.

Mijn taakstelling in deze is om daarvoor kerken te benaderen. Een of meerdere jaarlijkse collecten op het collecterooster van de kerken zou voor ons een dankbare ondersteuning betekenen.

Julia Portegies

Julia Portegies

Secretaris

Mijn naam is Julia Portegies en ik vervul sinds september de rol van secretaris bij de Kledingbus.

Door mijn werk voor het Oekraïneproject bij de Gemeente Sùdwest Fryslân ben ik in aanraking gekomen met deze stichting en zag ik tweewekelijks de grote meerwaarde.

Het was dan ook een leuke verrassing toen ik gevraagd werd als bestuurssecretaris. Een mooie kans om mee te denken aan de ontwikkelingen van dit unieke project.

Walter Loomeyer

Walter Loomeyer

Penningmeester

Mijn naam is Walter Loomeyer en ik ben geboren in het voormalige Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. In Nederland ben ik opgegroeid en heb verschillende facetten van het onderwijs doorgemaakt, waaronder een (afgebroken) studie Franse taal en cultuur aan de Groningen universiteit. Daarna heb ik een groot aantal jaren gewerkt bij een Nederlandse bank, waarvan de laatste 15 jaar als adviseur in de buitendienst.

Na mijn vertrek bij deze grootbank, heb ik een aantal jaren bij een leasemaatschappij mijn brood verdiend (zakelijke financieringen) en tijdelijk zelfs een andere job ernaast gehad op het secretariaat van een koepelorganisatie van een landelijk kerkgenootschap.

Als vrijwilliger ben ik sinds 2012 actief en hierdoor ben ik betrokken geraakt bij diverse hulp biedende organisaties/instellingen en gemeentelijke apparaten (Sociaal Collectief etc.) en help ik startende ondernemers op weg.

Het sociale aspect van Stichting Kledingbus SWF spreekt mij bijzonder aan, omdat het begrip “verbinding” heel belangrijk is voor de intermenselijke contacten, vooral nu velen geconfronteerd worden met het fenomeen “eenzaamheid.”

Binnen de stichting ben ik sinds september 2023 de “financiële waakhond” en mag ik met de andere collega’s meewerken aan de vervanging van een andere bus.

Contact

Rooster/ route¹

 

Dagdeel Locatie
Maandag (10.00 – 12.00) Oudega (parkeerterrein kerk)
Maandag (13.00 – 15.00) Sneek (Noorderhoek Napjesstraat)
Dinsdag (10.00 – 12.00) Makkum (bij de Jumbo)
Dinsdag (13.00 – 15.00) Pingjum (bij Joost Arum tegenover de winkel)
Woensdag (10.00 -12.00) Wommels (bij de Jumbo)
Woensdag (13.00 – 15.00) Sneek (Serkhem, Eekmolen)
Donderdag (10.00 – 12.00) Workum (achter de Action)
Donderdag (13.00 – 15.00) Bolsward (bij St. Maartenschool)

 

 

Dagdeel Locatie
Maandag (10.00 – 12.00) IJlst (parkeerterrein oude gemeentehuis)
Maandag (13.00 – 15.00) Sneek (bij Jumbo)
Dinsdag (10.00 – 12.00) Makkum (bij de Jumbo)
Dinsdag (13.00 – 15.00) Pingjum (bij Joost Arum tegenover de winkel)
Woensdag (10.00 -12.00) Geen kledingbus
Woensdag (13.00 – 15.00) Geen kledingbus
Donderdag (10.00 – 12.00) Workum (achter de Action)
Donderdag (13.00 – 15.00) Bolsward (bij St. Maartenschool)

 

1 Vandaag valt in een oneven week

Maandagmorgen 10.00 – 12.00
Oudega (parkeerterrein kerk)
Maandagmiddag 13.00 – 15.00
Sneek (Noorderhoek Napjesstraat)
Dinsdagmorgen 10.00 – 12.00
Makkum (bij de Jumbo)
Dinsdagmiddag 13.00 – 15.00
Pingjum (bij Joost Arum tegenover de winkel)
Woensdagmorgen 10.00 – 12.00
Wommels (bij de Jumbo)
Woensdagmiddag 13.00 – 15.00
Sneek (Serkhem, Eekmolen)
Donderdagmorgen 10.00 – 12.00
Workum (achter de Action)
Donderdagmiddag 13.00 – 15.00
Bolsward (bij St. Maartenschool)

Maandagmorgen 10.00 – 12.00
IJlst (parkeerterrein oude gemeentehuis)
Maandagmiddag 13.00 – 15.00
Sneek (bij Jumbo)
Dinsdagmorgen 10.00 – 12.00
Makkum (bij de Jumbo)
Dinsdagmiddag 13.00 – 15.00
Pingjum (bij Joost Arum tegenover de winkel)
Woensdagmorgen 10.00 – 12.00
Geen kledingbus
Woensdagmiddag 13.00 – 15.00
Geen kledingbus
Donderdagmorgen 10.00 – 12.00
Workum (achter de Action)
Donderdagmiddag 13.00 – 15.00
Bolsward (bij St. Maartenschool)

1 Vandaag valt in een oneven week

Contact