Eindelijk we gaan weer van start.

Vanaf 9 mei zal onderstaand rooster gehanteerd worden.

Er is een rooster voor de even weken en de oneven weken. De 1e standplaats zal de ochtend zijn van 10.00-12.00 uur en de 2e standplaats de middag van 13.00 - 15.00 uur.

 

Maandag Oneven weken /       Even weken

Scharnegoutum                         IJlst

Noorderhoek Sneek                   Tinga Sneek

Dinsdag Oneven weken /         Even weken

Makkum                                       Makkum

Pingjum                                        Pingjum

Woensdag Oneven weken /     Even weken

Wommels                                     Sperkhem

Oosterend

Donderdag Oneven weken     Even weken

Workum                                        Workum

Bolsward                                       Bolsward

 

Sinds juli 2017 zijn wij met de kledingbus actief in Súdwest Fryslân.
De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig:
Ten eerste: willen wij een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en gemeenschapszin in de wijken en plaatsen waar we komen. Mensen die kleding brengen of halen en kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus, ontmoetten.
Ten tweede: bieden wij gratis kwalitatief goede kleding aan. Ook kunnen boeken of speelgoed geleend of geruild worden. Daarnaast nemen we kleding in die niet meer gedragen wordt.
Ten derde: is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat werkervaring en –structuur willen opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek.
Er is plaats voor diverse vrijwilligers; gastvrouwen en –heren die helpen met kleding, een praatje maken met de klanten en de koffie of thee verzorgen. Daarnaast zijn er chauffeurs nodig om de bus naar al onze standplaatsen te brengen. Ook de chauffeurs hebben een belangrijke sociale rol.

De kledingbus is een initiatief van de caritas van ‘De Zalige Titus Brandsmaparochie’, van Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum en van Ventura Aid van Ventura Systems BV, Bolsward.