We zijn weer een poosje bezig en we zijn nog steeds op zoek naar een (extra) chauffeur voor de kledingbus. Belangstelling hiervoor? Neem dan contact met ons op. 

Onderstaand het rooster en de route van de Kledingbus voor de even en oneven weken:

 

n de maand september 2023 kon men als Rabolid op Kledingbus SWF een stem uitbrengen. Inmiddels is deze actie voorbij en de Kledingbus mocht zich verheugen in het ontvangen van een mooie financiële bijdrage. Bedankt allemaal !

 

Sinds juli 2017 zijn wij met de kledingbus actief in Súdwest Fryslân.
De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig:
Ten eerste: willen wij een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en gemeenschapszin in de wijken en plaatsen waar we komen. Mensen die kleding brengen of halen en kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus, ontmoetten.
Ten tweede: bieden wij gratis kwalitatief goede kleding aan. Speelgoed en meubilair kunnen worden gebracht bij de Inboedelbank Bolsward. Daarnaast nemen we nog bruikbare kleding in die niet meer gedragen wordt.
Ten derde: is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat werkervaring en –structuur willen opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek.
Er is plaats voor diverse vrijwilligers; gastvrouwen en –heren die helpen met kleding, een praatje maken met de klanten en de koffie of thee verzorgen. Daarnaast zijn er chauffeurs nodig om de bus naar al onze standplaatsen te brengen. Ook de chauffeurs hebben een belangrijke sociale rol.

De kledingbus is een initiatief van de caritas van ‘De Zalige Titus Brandsmaparochie’, van Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum en van Ventura Aid van Ventura Systems BV, Bolsward.