Beleidsplan Stichting Kledingbus SWF

Inleiding

De afgelopen jaren is door Solidair Friesland geprobeerd om in verschillende plaatsen in Súdwest Fryslân een kledingbank op te zetten. Dit naar aanleiding van een  geconstateerde behoefte na de opening van een kledingbank in Bolsward en Sneek. In die plaatsen en de omliggende dorpen van Sneek en Bolsward wonen ook mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen en zien we in toenemende mate mensen die in sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken. De initiatiefnemers van de kledingbank liepen echter elke keer tegen hetzelfde probleem aan. Het blijkt ontzettend moeilijk te zijn om ter plaatse een passende, betaalbare locatie te vinden. Daarnaast is het zo dat je met een vaste locatie de mensen die (bijna) niet in staat zijn om naar de kledingbank toe te komen niet bereikt.

Vanuit deze achtergrond is het idee ontstaan voor de kledingbus. De kledingbus waarin we ook een ruimte creëren waar bezoekers van de bus boeken/speelgoed  kunnen halen en brengen. Dit om zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor de toekomstige bezoekers van de bus.

Kees van Kordelaar van Solidair Friesland heeft zijn ideeën van de kledingbus bekend gemaakt bij een bedrijf van bus deuren. Dit bedrijf was enthousiast en wilde de start van het idee financieel ondersteunen.

Kees van Kordelaar heeft het huidige bestuur toen benaderd of ze een Stichting wilden oprichten om de ideeën vorm en inhoud te geven. We waren drie personen uit zij netwerk, welke elkaar daarvoor niet kenden.

In Juni 2016 zijn wij en de initiatiefnemer Kees van Kordelaar gestart met de eerste gesprekken. In september zijn we naar de notaris geweest en werd Stichting Kledingbus SWF een feit.

Door vrijwilligers is het interieur verbouwd, ontwerp buitenkant bus gedaan en een website gemaakt. Tot op heden zijn alle werkzaamheden nog gedaan door vrijwilligers. Er zijn wel werkzaamheden door bedrijven uitgevoerd, zodat we de veiligheid kunnen waarborgen. Er zijn accu’s in de bus geplaats welke geladen worden met zonne-energie. Zodat de bus tijdens stilstand verlicht en verwarmd kan worden, zonder daarbij het milieu te belasten.

Het doel van de stichting

De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig.

Ten eerste: Voor een vrijwillige bijdrage kwalitatief goede kleding aanbieden en de mogelijkheid  om een boek, speelgoed  te lenen of te ruilen.

Ten tweede: Het vergroten van de sociale cohesie door mensen de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten in de kledingbus. Dit doen we door een vrijwillige bijdrage te vragen voor de kleding waardoor iedereen, dus niet alleen mensen met een laag inkomen,  kleding kunnen krijgen en  door de mogelijkheid te bieden ook boeken en speelgoed in te brengen en mee te nemen.  De koffietafel zal een prominente plek krijgen in de mobiele kledingbus.

Ten derde:  is er de mogelijkheid om mensen met een wat grotere afstand van de arbeidsmarkt  passend vrijwilligerswerk aan te bieden.

Werkzaamheden van de stichting

In september 2016 zijn we officieel gestart als Stichting Kledingbus SWF door de Stichtingsstatuten te ondertekenen. We hebben diverse sponsoren en subsidieverstrekkers benaderd om ons te ondersteunen bij deze plannen. Er zijn diverse organisaties die ons al bedragen hebben overgemaakt of toegezegd. Zoals o.a. IMF (provincie Friesland) Kernenfonds (gemeente Sudwest Fryslan), SWF, Rabobank

Vrijwilligers zijn al druk bezig om van de stadsbus een functionele kledingbus te maken. Het plan is om vanaf mei 2017 4 dagen per week met de kledingbus langs diverse dorpen en wijken te gaan. In 2 weken willen we 16 dorpen bezoeken. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met dorps- en stads coördinatoren welke ook achter onze plannen staan. Zij hebben suggesties voor de te bezoeken dorpen gegeven. Zo willen zij ook graag dat we als standplaats bij verzorgingshuizen gaan staan. Omdat dit een doelgroep is die, waarvan zij denken, ook behoefte hebben aan andere mensen ontmoeten. Ook worden er bij kledingbanken vaak kleding voor ouderen aangeleverd. Deze ouderen zijn vaak niet in staat om een kledingbank te bezoeken.

Organisatie structuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter: Jan Ankersmit

Secretaris: Julia Portegies

Penningmeester ad interim: Walter Loomeyer

Financiering en schenkings-budget

We zijn gestart in 2016 en inmiddels een begrip in Súdwest-Fryslân. Helaas hebben we de afgelopen 2 jaar (2020/2021) te maken gehad met Corona, waardoor de bus niet heeft kunnen rijden. Gelukkig wil het bedrijf wat ons geholpen heeft bij de startfase, de komende jaren ons ook blijven ondersteunen. Ook zijn we aktief naar kerken etc geweest, wat gezorgd heeft voor diverse giften. Ieder jaar hebben we mee mogen doen met de Rabobank ledenaktie wat gezorgd heeft voor extra inkomsten om andere uitgaven te kunnen doen. Zo gaan we de bus dit jaar klaarmaken, zodat hij ook veilig is i.v.m. Corona.

Van maart 2020 tot mei 2022 heeft de bus niet kunnen rijden i.v.m. Corona. Gelukkig rijdt de bus sinds mei 2022 weer. Nu voor 4 dagen in de week. Een en ander i.v.m. hoge dieselprijs en een te kort aan vrijwilligers.

Zoals al eerder beschreven zijn er inmiddels diverse fondsen en subsidieverstrekkers die ons willen ondersteunen. En ook diverse partikuliere giften hebben we mogen ontvangen.

Administratieve gegevens

Het RSIN van Stichting Kledingbus SWF is: NL8567.42.685.B.01

Het postadres van de Stichting is:

Stichting Kledingbus SWF

De Fjûrslach 21

8651 CG IJlst

Rekeningnummer Kledingbus SWF NL97RABO0313132933

Binnen Stichting Kledingbus SWF is geen sprake van een beloning beleid dan wel van een salaris. Alle medewerkers die bij de Stichting zij betrokken doen dit op vrijwillige basis.