Ongeveer 25 vrijwilligers houden de kledingbus dagelijks gaande. De gastvrouwen (er zijn nog geen –heren) werken om beurten een dagdeel of een dag in de week op de bus. Ze zorgen dat de kledingvoorraad op peil blijft. Ze letten er op dat het kledingaanbod van dames-, heren- en kinderkleding evenwichtig in de bus aanwezig is. Ze zorgen ervoor dat het netjes hangt en ze zorgen voor koffie, thee, koek en gezelligheid. Ongeveer zeven chauffeurs rijden ieder één of twee dagen per week op de bus. Daarnaast zijn er drie tot vier mannen beschikbaar voor klussen en schoonmaken.
De PR en de financiën en het vrijwilligersbeleid vallen onder de verantwoordelijkheid van een klein stichtingsbestuur (zie contact). De diaconaal werker van de Zalige Titus Brandsma parochie, Kees van Kordelaar, coördineerde het project en was adviseur van het bestuur. Het kernbestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester. Twee vrijwilligers coördineren de dagelijkse zaken rondom gastvrouwen en chauffeurs.
Wilt u zich inzetten voor de kledingbus als vrijwilliger? Neem dan contact op met voorzitter Jan Ankersmit. We kunnen altijd in alle gelederen versterking gebruiken.

Op 22 september 2016 zijn er 3 bestuursleden naar de notaris geweest om de statuten voor Stichting Kledingbus Sudwest-Fryslan op te stellen.

De organisatie bestond vanaf dat moment uit:

Initiatief nemer en Vrijwilligerscoördinator

Kees van Kordelaar

52 jaar oud, getrouwd en vader van twee zonen.

Na ruim 10 jaar in Sneek te hebben gewoond zijn we als gezin in november 2016 naar Witmarsum verhuisd. Hier wonen we met veel plezier en genieten van de weidse ruimte en het dorpsleven.

Vanaf 2012 ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker voor Solidair Friesland in Súdwest-Fryslân. Vanuit deze functie kom ik veel in aanraking met mensen die het minder getroffen hebben in het leven. Voor hen probeer ik wat te betekenen en heb ik, samen met heel veel vrijwilligers, de afgelopen jaren een aantal diaconale projecten opgezet zoals een kledingbank, een ontmoetingscentrum en een repaircafe.

En dan nu het project Kledingbus SWF. Een initiatief waarmee we naar de mensen toe willen gaan. Kwalitatief goede kleding beschikbaar voor iedereen en tegelijkertijd een plek zijn waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en een goed gesprek.

Een prachtig initiatief waarvan ik hoop dat een bijdrage kan leveren aan het welzijn en de betrokkenheid van mensen in de dorpen en wijken die de kledingbus zal aandoen.

foto Kees

Voorzitter

Jan Ankersmit

Mijn naam is Jan Ankersmit. Sinds ruim een jaar ben ik lid van het bestuur van de Kledingbus. Na het vertrek van Hans Haarsma ben ik voorzitter geworden.

Ik bewonder het initiatief dat genomen is om met deze Kledingbus hulp te bieden aan mensen die minder draagkrachtig zijn en op deze wijze toch aan kleding kunnen komen die zij nodig hebben. Als bestuur dragen wij er zorg voor, dat de Kledingbus kan blijven rijden. Naast alle vrijwilligers die hieraan hun medewerking geven moet er ook geld komen om de bus rijdend te houden. Daarvoor ontvangen we jaarlijkse bijdrage van fondsen. Dit is niet voldoende, daarom moeten we ook bijdragen van andere instanties zien binnen te halen.

Mijn taakstelling in deze is om daarvoor kerken te benaderen. Een of meerdere jaarlijkse collecten op het collecterooster van de kerken zou voor ons een dankbare ondersteuning betekenen.

Jan

Secretaris

Geertje van der Meer

Ik ben kerkelijk of pastoraal werker en ben geïnteresseerd in diaconale projecten. De kledingbus is een uniek project omdat het een initiatief is van de parochie dat wordt gedragen door vele mensen en bedrijven uit Súdwest Fryslân. Uit nieuwsgierigheid hoe dat haar vorm krijgt, zit ik in het bestuur.

geertje

Penningmeester

Tryntsje van der Galiën

Ben inmiddels 25 jaar werkzaam bij Stichting Philadelphia. Een landelijke organisatie die wonen en dagbesteding aanbied aan mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren doe ik dit bij het cluster werk en begeleiding. Samen met Kees van Kordelaar heb ik o.a. samen koken en samen eten in wijkcentrum de Eekmolen opgezet. Kees vroeg mij toen of ik samen met nog een paar mensen in het Stichtingsbestuur van de kledingbus zou willen zitten. In juni zijn we begonnen met de eerste kennismaking en in september was de Stichting een feit.

Tryntsje1

Verder zijn er diverse vrijwilligers die de praktische zaken uitvoeren. Hiermee zijn we dan ook heel blij.