Onze hoofdsponsor is Ventura AID uit Bolsward.

Verder hebben we financiën mogen ontvangen van:

Iepen mienskipsfonds 

Kernenfonds

Rabobank

Stichting Anthony Gasthuis Bolsward 

Hendrik Nannes en Catrijn Epestichting Bolsward

En er zijn nog aanvragen die nog niet beantwoord zijn.